ประชาสัมพันธ์การยืมต่ออัตโนมัติของอาจารย์และบุคลากร

27 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มรย.ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดและมีกำหนดคืนหนังสือ ในวันที่ 8 เม.ย. 63 นั้น ทางห้องสมุดได้ดำเนินการยืมต่ออัตโนมัติให้กับบุคลากรทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำหนดคืนใหม่ คืิอ วันที่ 20 มิ.ย.63 หรือหากท่านใดไม่ประสงค์จะยืมต่อ สามารถส่งคืนที่ช่องรับคืนหนังสือล่วงเวลา หน้าห้องสมุด ส่งได้ตลอด 24 ชม.

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

# Stay home Stay safe

#โควิดมันน่ากลัว ช่วยกักตัวอยู่ที่บ้านกันเถอะ

** สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-7579944