ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์)

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์)