ร่วมสนุกกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน e-Book (I Love Library)

29 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์... #นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมสนุกกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน e-Book (I Love Library)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อกิจกรรม : เล่าสู่กันฟัง...แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book ที่น่าสนใจ

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2563 นะคะ