ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์)

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในห้องสมุด (ปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด จำนวน 10 คน ดังต่อไปนี้