ห้องสมุดขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสนุกกับกิจกรรมคูปองสอยดาว

7 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสนุกกับกิจกรรมคูปองสอยดาว โดยมีกติการ่วมสนุกดังนี้

1.นำหนังสือมาคืนตามเวลาที่กำหนดรับคูปอง 1 ใบ

2.เขียนชื่อ-สกุล คณะ หลักสูตรและเบอร์โทรลงในคูปองและหย่อนลงกล่องที่เจ้าที่จัดเตรียมไว้

3.จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์สอยดาวจำนวน 10 คน/ครั้ง และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟสบุ๊กศูนย์บรรณสารสนเทศ เฟสบุ๊กสำนักวิทยบริการฯ และไลน์ห้องสมุด

- วันที่ 15 ธันวาคม 2563
- วันที่ 30 ธันวาคม 2563
- วันที่ 15 มกราคม 2564
- วันที่ 30 มกราคม 2564
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 15 มีนาคม 2564
- วันที่ 30 มีนาคม 2564