ประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน ทางห้องสมุดได้เปิดหลักสูตรอบรมแก่นักศึกษา มรย.

5 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน ทางห้องสมุดได้เปิดหลักสูตรอบรมแก่นักศึกษา มรย. จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบ APA จำนวน 5 กลุ่ม

2. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเทศผ่านระบบออนไลน์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 กลุ่ม

ท่านใดสนใจสามารถสมัครเพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมได้ที่ ลิงก์ http://gg.gg/TrainbyLibYru