ห้องสมุดขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสนุกกับกิจกรรมบอร์ดเกมหรรษา

23 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบอร์เกมหรรษา ซาเลม เกมล่าแม่มด โดยมีกติการ่วมสนุก ดังนี้

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/ermZdkUZMYPs31Fq9

2.เริ่มกิจกรรม วันพุธที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ห้องสมุดชั้น 2

3. นักศึกษาคนไหนที่เข้าร่วมกิจกรรม และเล่นเกมชนะ รับของรางวัลจากห้องวารสาร