สัมมนาออนไลน์“โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคดิจิทัล” ผ่าน Google Classroom

17 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคดิจิทัล” ผ่าน Google Classroom จัดโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมมือกับสมาคม AIESEC Thailand และ บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 

โดยหัวข้อในการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 
1. ความรู้เบื้องต้นกับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเสวนาเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง
2. เสวนาเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง  
3. Blockchain สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงคะแนนเสียงได้อย่างไร
4. AI ช่วยพยากรณ์ผลการเลือกตั้งอย่างไร 
5. Social media มีอิทธิพลอย่างไรต่อการเลือกตั้ง 

ผู้สนใจสามารถร่วมสัมนาออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/US-Tech-Election-Class2 โดยสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อรับเกียรติบัตรจากสถานทูตฯ แต่สำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 จะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้ด้วย

ปล.กติกาการได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก นักศึกษาต้องดูวิดีโอทั้งหมด 5 ตอนพร้อมทั้งทำ Post-Test ให้เสร็จสิ้น และติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ห้อง American Corner ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา