ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด

23 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกำหนดอัตราการใช้บริการห้องสมุด ปี 62

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด