ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสนุกกับกิจกรรม สะสมคูปองแลกของรางวัลผ่านการยืมหนังสือด้วยระบบออนไลน์(Reward from Post and Grab)

9 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสนุกกับกิจกรรม สะสมคูปองแลกของรางวัลผ่านการยืมหนังสือด้วยระบบออนไลน์(Reward from Post and Grab) สามารถขอรับบริการยืมหนังสือด้วยระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3xn9eu8