ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Inspirational talk

25 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ Inspirational Talk” การสร้างแรงบันดาลใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ จบการศึกษาจากบัณฑิตวุฒิ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และยังมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก อาจารย์ท่านนี้มีวิธีการฝึกฝนอย่างไรนั้น มาติดตามกันได้ ในวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียน ได้เลยค่ะ https://bit.ly/3jet9XY