ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเพื่ออัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้กับคุณหมอและบุคลากรด่านหน้า ในโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ​(เมื่อคุณหมุนเวียน)​"

26 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์