กิจกรรม Inspirational Talk : เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

29 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2564 AC Yala ได้จัดกิจกรรม Inspirational Talk โดยมีอาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรของเก่งของเรา จากจุดเปลี่ยนที่เห็นข้อดีของการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ จึงเริ่มตั้งเป้าหมายและฝึกฝนจนทำให้(อดีต)เด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษกลายมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอย่างทุกวันนี้ หากต้องการพูดภาษาอังกฤษได้ดีคงไม่มีสูตรใดตายตัว สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เอาตัวเองไปอยู่กับภาษาอังกฤษ แม้กระทั่งทุกวันนี้วิทยากรของเราก็ยังไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลย