บริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้วยใจสู้ภัยโควิด-19

12 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดความแออัดในห้องสมุดและหยุดการเผยแพร่เชื้อไม่ให้ลุกลาม ทางห้องสมุดมีบริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ด้วยใจสู้ภัยโควิด-19 สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกประเภทบริการได้ ดังนี้
1. Book Delivery by Grab บริการจัดส่งหนังสือ (เฉพาะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและหอพัก มรย. เท่านั้น) จัดส่งเวลา 15.00 น เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งทางโทรศัพท์ (เปิดให้บริการแล้ว)
2. Take the Book by yourself ผู้ขอรับบริการกรอกรายชื่อและเลขหมู่ของหนังสือที่ต้องการยืม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาหนังสือให้และโทรแจ้งทางโทรศัพท์ โดยผู้ขอรับบริการสามารถมารับหนังสือที่ห้องสมุดด้วยตนเอง (ตามวันเวลาราชการ)
3. Book Return บริการรับคืนหนังสือจากผู้ใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งคืนถึงสถานที่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ (เฉพาะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและหอพัก มรย.เท่านั้น) รับคืนเวลา 15.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. Book Delivery by Post เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งหลังได้รับข้อมูลภายใน 1-2 วันทำการ และจะแแจ้งเลข Tracking Number ผ่านอีเมลของผู้รับบริการ และเพจ FB: ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - YRU Library เวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ
      ** ผู้ขอรับบริการสามารถยืมหนังสือได้ตามจำนวนสิทธิ์การยืมแต่ละประเภทของสมาชิก หรือน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก. ต่อการส่ง 1 ครั้ง ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการได้ที่ลิงก์: http://gg.gg/LibserviceBook