ลงพื้นที่เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

11 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 มกราคม 2565) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 8 บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส