กิจกรรม : “ฟังดี ๆ มีของแจก กับระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”

4 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มาร่วมสนุกกับทางห้องสมุดกัน ในกิจกรรม ฟังดี ๆ มีของแจก กับระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้  ฟังเรื่องราว “องค์ความรู้การทำขนมมาดูฆาตง” 
ทางเว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th/   เพื่อหาคำตอบของเรื่องราวดังกล่าว

โดยให้ส่งคำตอบผ่านลิงก์ https://forms.gle/DWKxoKBxUYdzeCqw7