ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก กิจกรรม : “ฟังดี ๆ มีของแจก กับระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”

16 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก กิจกรรม : “ฟังดี ๆ มีของแจก กับระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”  ในหัวข้อองค์ความรู้การทำ "ขนมมาดูฆาตง" ผู้โชคดีจากกิจกรรมสามารถมารับของรางวัลได้ตั้งแต่ วันที่ 21 - 25 พ.ย. 65 ณ ห้องสมุดชั้น 2