ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม : “จิ๊กซอว์ปริศนาคำค้น กับระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"

9 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม : “จิ๊กซอว์ปริศนาคำค้น กับระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ” 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำคำที่ปรากฏในจิ๊กซอว์ปริศนาคำค้น โดยค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th/ เพื่อหาคำตอบของรายละเอียดทางบรรณานุกรมของชื่อเรื่องนั้น ผ่านลิงก์ https://forms.gle/gcJqdN6oVDscVYKL9 

ลุ้นรับของรางวัลสุดชิล จำนวน 5 รางวัล

กติกา 

1. เข้าไปที่ลิงก์ https://forms.gle/gcJqdN6oVDscVYKL9 เพื่อดูโจทย์จิ๊กซอว์ปริศนาคำค้น 

2. ค้นหาข้อมูลชื่อเรื่อง เพื่อหาคำตอบจิ๊กซอว์ปริศนาดังกล่าว ในระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ 

ที่ลิงก์ http://wb.yru.ac.th/ 

3. เมื่อได้ชื่อเรื่องดังกล่าวแล้ว ใส่คำตอบจากโจทย์ที่กำหนด และส่งคำตอบ

4. ลุ้นรับของรางวัลสุดชิล จำนวน 5 รางวัล

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

สามารถส่งคำตอบได้ ตั้งแต่วันที่ วันที่  9-15 มกราคม 2566