จัดอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์"

4 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมมอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์" ให้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตัวแทนบริษัท Gale มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ วัตถุประส่งค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการและส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale virtual reference  library และ Single Search ของมหาวิทยาลัยฯ  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน  46 คน แบ่งเป็น อาจารย์ จำนวน 37 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 9 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-606 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา