ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มรย. ดาวน์โหลด Application YRU Connect

24 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มรย. ดาวน์โหลด Application YRU Connect  เพื่อใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด อาทิเช่น การสแกนบัตรเพื่อเข้าใช้บริการ , การยืมต่อหนังสือผ่านระบบ