ประชาสัมพันธ์การจองห้องค้นคว้าด้วยตนเองของห้องสมุด

31 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรย. ห้องสมุดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถจองห้องศึกษาค้นคว้าได้ที่ http://ebooking.yru.ac.th

(และสามารถจองผ่านสมาร์ทโฟนได้นะคะ) พร้อมดูขั้นตอนการจองห้องศึกษาค้นคว้าตามเอกสารแนบค่ะ