แนะนำระบบใหม่ของ สวท. "ระบบคลังวิดีโอเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ระบบคลังวิดีโอเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ชื่อว่า “ระบบคลังวิดีโอเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการรวบรวมและเผยแพร่สื่อวีดิโอทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไว้ในทีเดียว และเพื่อสะดวกในการค้นคว้าและใช้บริการของทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทดลองใช้งานได้ที่ URL: http://vdostock.yru.ac.th/