ประชุมแผนการดำเนินงาน metaverse

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พ.ย. 2566 ทางทีมศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดการนำเสนอข้อมูลเสมือนในรูปแบบ METAVERSE ผ่าน SPATIAL.IO"  มีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 9 คน ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา