ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม หัวข้อ "REFERENCE อ้างอิงอย่างไรให้ถูกระเบียบ"

31 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "reference อ้างอิงอย่างไรให้ถูกระเบียบ" 

อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม APA ver.7 และการจัดการเอกสารอ้างอิงอัตโนมัติโดย
การใช้โปรแกรม MyBib

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดอบรมวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่ลิงก์ : https://citly.me/t3poy

(รับเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 35 คน)

สถานที่จัดอบรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 25-402

**สอบถามเพิ่มเติม งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ โทร 073-299675 ต่อ 23302