ทำความรู้จัก ห้องสมุด มรย. ผ่าน Metaverse

2 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทำความรู้จักห้องสมุด มรย. ผ่าน Metaverse ได้ที่ลิงก์ www.bit.ly/Ai-bli