การแข่งขันการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ "I Have a Dream" ของ Martin Luther. King Jr. และการแข่งขันทำอาหารอเมริกัน (American Healthy Food)

6 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจมาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ "I Have a Dream" ของ Martin Luther. King Jr. และการแข่งขันทำอาหารอเมริกัน (American Healthy Food) ในวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 20.00 น. ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา