ประกาศรับสมัคร นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด

7 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร

นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติ 

- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

- เป็นนักศึกษาภาค กศ.บป. 

- ไม่จำกัดสาขาวิชา 

- มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบ, ความกระตือรือร้น และมีความซื่อสัตย์ 

- มีค่าตอบแทน วันละ 200 บาท 

***ปฏิบัติงานในเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ลักษณะงาน 

- งานจัดระบบชั้นทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานด้านบริการ เช่น ให้คำแนะนำและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการ 

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/69PBU41dBLiNRpNz5

ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

 

กำหนดการ การคัดเลือก

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 

* สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  21 มิถุนายน 2567


 

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 น – 16.30 น 

 โดยเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ชั้น1 หรืองานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น4 หรือโทร 073-299675 ต่อ 23300 ,23304