รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560

21 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

 

    ด้วยงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ ในห้องสมุด จำนวน 10 คน  โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 น – 16.30 น คุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติ :

   1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   2.เป็นนักศึกษาภาคปกติ

   3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

   4.ไม่จำกัดสาขาวิชา

   5.มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบ,ความกระตือรือร้น และมีความซื่อสัตย์

   6.มีค่าตอบแทน วันละ 120 บาท

สถานที่รับสมัคร : สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น1 หรือที่งานบริการตอบคำถามและค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น4  ในวันและเวลาราชการ  โทร 073-299675 ต่อ 23300

วันที่รับสมัคร : 19 – 25 ธันวาคม 2559   

หมายเหตุ   

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559

   - สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559  เวลา 15.30 น เป็นต้นไป

   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2559

   - เริ่มปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

** สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ชั้น1  หรือที่งานบริการตอบคำถามและค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น4  รับสมัครระหว่างวันที่  19 – 25 ธันวาคม 2559   ในวันและเวลาราชการ  โทร 073-299675 ต่อ 23300  (รายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://aritc.yru.ac.th/)  *กรณีไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า เบอร์โทรศัพท์ 073-299675 ต่อ 23300