รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาช่วยงานในห้องสมุด

27 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 

   ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในห้องสมุด จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2559 นั้น

   บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 44 คน ดังรายละเอียดประกาศนี้

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักศึกษาช่วยงาน

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รหัส

คณะ

สาขาวิชา

1

นางสาวซัมซูรีย์  มะลีละ

405701027

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย คบ.

2

นางสาวไซตง  จินตรา

405864011

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฟิสิกส์

3

นางสาวฮาสาน๊ะห์  มามะ

405864013

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฟิสิกส์

4

นางสาวอาอีเสาะ  อีซอ

405864015

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฟิสิกส์

5

นางสาวซูไฮลานี  มะดาโอ๊ะ

405857001

วิทยาการจัดการ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

6

นางสาวบุศรอ  หะยีมะตะโละ

405857008

วิทยาการจัดการ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

7

นายมูฮัมมัดซอดัม  มาโอ๊ะ

405857024

วิทยาการจัดการ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

8

นางสาวนูรียะห์  สะนิ

405837047

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษามลายู

9

นางสาวซารีฮะห์  สาแล๊ะ

405837045

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษามลายู

10

นางสาวซูนิตา  เตะโระ

405809030

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

11

นางสาวนูรอิฮซาน  มะแซ

405809009

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

12

นางสาวพุดดือลา  เวาะโซะ

405809024

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

13

นางสาวฮาซานะห์  มะแซ

405809003

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

14

นางสาวณาซูลา  มะนา

405864017

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฟิสิกส์

15

นางสาวนูรีซัน  สะแลแม

405810021

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

16

นางสาวสารีนีย์  สะมะแอ

405810002

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

17

นางสาวยามีละห์  มะแซ

405810022

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

18

นางสาวอาดีละห์  เจะมูดอ

405810024

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

19

นางสาวกัรมียะห์  ดาฮามิ

405809028

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

20

นางสาวอัสมีนีย์  หะยียาซิง

405809027

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

21

นางสาวสูรียานี  เจ๊ะนิ

405728006

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

22

นางสาวนากีบะห์  ปียา

405728023

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

23

นางสาวอารีนี  สะมาแอ

405864031

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ฟิสิกส์

24

นางสาวฟัดลีนา ยูโซะ

405806030

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ

25

นางสาวอิสตีซัน  สุหลง

405806044

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ

26

นางสาวฟามีซา  หะนั่ง

405806020

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ

27

นางสาวอามีนา  แวนาแว

405836003

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

28

นางสาวฟาอีซะห์  สะอิ

405836022

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

29

นางสาวฟัตมา  พิทักษ์บัณฑิต

405836021

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

30

นางสาวธัญญารัตน์  สาแหละ

405836035

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

31

นางสาวโนรีซัล  วาเม๊าะ

405836038

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

32

นางสาวสารีนี  กอและ

405763020

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จุลชีววิทยา

33

นางสาวอินอาม  บาโล

405763018

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จุลชีววิทยา

34

นางสาวซัลวานี  หาแว

405763031

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จุลชีววิทยา

35

นางสาวอารีนา  ยะละมะ

405701005

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย คบ.

36

นางสาวยามีละห์ แวมายิ

405703001

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศึกษา

37

นางสาวนาซีเราะห์  เย็งกาเนะ

405836019

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

38

นางสาวต่วนสูนีตา  ตวนโซ๊ะ

405836007

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

39

นางสาวซัลมา  ยูโซะ

405836010

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

40

นางสาวซอลีฮะห์  บากา

405836009

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

41

นางสาวอัสลีนา  โต๊ะแมะ

405836012

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

42

นางสาวรอพีอ๊ะ  สือแม

405837015

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษามลายู

43

นางสาวฮัสลีนา  แมทาลง

405836008

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

44

นางสาวมูนีเราะ  สาและ

405809025

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คอมพิวเตอร์

 

 

หมายเหตุ

- สถานที่สอบสัมภาษณ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

- สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559  เวลา 15.30 น เป็นต้นไป

- เรียงอันดับการสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับที่ ที่ได้มีการประกาศ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน  ในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559

- เริ่มปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560 เป็นต้นไป