ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 60 “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

   วันนี้ (16 ก.พ. 60) ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 60 “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมแสดงความยินกับ คุณนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 

แกลเลอรี่