สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 60 “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

16 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (16 ก.พ. 60) ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 60 “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมแสดงความยินกับ คุณนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น