ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน

   โครงการกิจกรรมแสตมป์รักการอ่านของห้องสมุด เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการยืมหนังสือ มีโดยน้องๆที่เข้าร่วมโครงการสะสมแสตมป์ยืมหนังสือ...แลกรางวัล ของเดือนกุมภาพันธ์ 60 ณ ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกลเลอรี่