อบรมปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 28 ก.พ. 60 ที่ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม อบรมปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายธนภัทร นาคิน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้