ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์


           
      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ ห้องประชุมกะบูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ  อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่