ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

1 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม


           
      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ ห้องประชุมกะบูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ  อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้