ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย อังกฤษ

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ Web OPAC

   ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้บริการ Web OPAC ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชิงของรางวัลน่ารัก ๆ มากมาย ง่าย ๆ เพียงแค่ตอบคำถามโดยการสืบค้นด้วย Web OPAC ตามโจทย์ที่กำหนดไห้ ตอบถูกทุกข้อก็รับของรางวัลไปเลย

น้องนักศึกษาคนไหนสนใจมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่ ชั้น 1 เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและค้นคว้า ศูนย์บรรณสารสนเทศ
****กติกาและรายละเอียดตามโปสเตอร์เลยนะจ๊****

แกลเลอรี่