ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขยายเวลาการให้บริการ

14 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์บรรณสารสนเทศ จะเปิดห้องสมุดให้บริการนักศึกษา เวลา 17.00 - 20.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) ในช่วงก่อนสอบและระหว่างการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2560

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ