ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการผลงาน/หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการผลงาน/หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านผลงานพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าและพระราชกรณียกิจนานัปการอันป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ได้ที่ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกลเลอรี่