นิทรรศการ "การจัดประสบการณ์แบบโครงการ" จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

14 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการ "การจัดประสบการณ์แบบโครงการ" จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
     ขอเชิญชมนิทรรศการ "การจัดประสบการณ์แบบโครงการ” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาได้เคยทำมาแล้ว นำมาบูรณาการใหม่เพื่อประกอบองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1