ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีใน กิจกรรม “Library OPAC Challenge”

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีใน กิจกรรม “Library OPAC Challenge”
น้องๆที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการตอบคำถามและค้นค้วาชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

แกลเลอรี่