ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศ
ใครมีปัญหาเช่นเดียวกับน้องริมบึงบ้าง??พี่ขอดูมือหน่อย
##ช่วงสอบสถานที่ที่จะทำไห้น้อง ๆ ได้เกรดดีๆ สวยๆ ต้องที่นี้เลย ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

แกลเลอรี่