บริการให้คำปรึกษาการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

23 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไหนๆๆ??ใครมีปัญหาเรื่องการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมบ้างเชิญทางนี้เลย 
##ศูนย์บรรณาสารสนเทศ มีบริการให้คำปรึกษาการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแล้วน่ะรู้ยัง
##ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ชั้น 1 งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ โทร 073-223399 ต่อ 23302 (จะมาเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ไม่ว่ากัน)