ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์

23 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

    ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ที่ทางสำนักวิทยบริการฯ ให้บริการ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อใช้ในการทำผลงานทางวิชาการและเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
##สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลทั้งหมดได้ที่ http://aritc.yru.ac.th/