ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560

3 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
    วันนี้ (3 เม.ย. 60) ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ตึกบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 13 ท่าน
   อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พาคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ เยี่ยมชมห้อง Data Center ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) ตึกบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย.