ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560

2 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(02 มิ.ย. 60) ได้มีการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560  เรื่อง นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา พร้อมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมา  โดยมีอาจารย์นูรีดา  จะปะกียา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายจัดหารายได้ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุมหลูหยุ้ ชั้น 6 อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา