ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิเทศตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 2/2560 ของบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ

   วันนี้ (13 ก.ค. 60) ที่ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการนิเทศตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 2/2560 ของบุคลากรศูนย์บรรIสารสนเทศ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้

แกลเลอรี่