ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานศูนย์บรรณสารสนเทศ

17 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานศูนย์บรรณสารสนเทศ

คุณสมบัติ :

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเป็นนักศึกษาภาคปกติ

2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา รับจำกัดจำนวน 10 คนเท่านั้น

3. ทำหน้าที่ช่วยจัดทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ และงานอื่นๆ ภายในห้องสมุด

4. มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น มีใจรักในการบริการ และมีความซื่อสัตย์

5. สามารถปฏิบัติงานได้ในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยมีค่าตอบแทน วันละ 120 บาท

6. รับและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 18 -23 กรกฎาคม 2560 และสัมภาษณ์วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น1 หรือที่งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น4   ในวันและเวลาราชการ โทร 073-299675 ต่อ 23300 , 23304