การประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ใช้บริการของห้องสมุด ภายใต้หัวข้อ “Let’s Learn@YRU Library”

3 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภักยะลา ที่สนใจเข้าแข่งขัน การประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ใช้บริการของห้องสมุด ภายใต้หัวข้อ 
“Let’s Learn@YRU Library” ในกิจกรรม มรย.วิชาการ ปีการศึกษา 2560

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ