รายชื่อสมาชิกที่มีค่าปรับค้างจ่าย

5 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่มีรายการยืมหนังสือจากศุนย์บรรณสารสนเทศ แต่ยังไม่นำส่งคืนตามเวลาที่กำหนด และสมาชิกที่มีค่าปรับค้างจ่าย(ส่งคืนหนังสือทางช่อง Bookdrop) ประจำเดือน ก.ค.60 ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาติดต่อศูนย์บรรณสารฯ เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ช้่น 1 Tel. 073299675 ด่วนนะค่ะ..

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด