กิจกรรม Web OPAC Challenge

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Web OPAC Challenge
 
   วันที่ 17-18 ส.ค. 60 บริเวณลานหน้าห้องสมุด ตึกบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Web OPAC Challenge โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้