นิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล"

2 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

      ขอเชิญชมนิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล" ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1 เป็นผลงานศิลปะที่จัดทำโดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งผลงานมีความงดงามมาก แสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและความสามารถของนักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม 
      ทางศูนย์บรรณสารสนเทศขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบศิลปกรรมที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และมาติดตั้งนิทรรศการ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ